Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

(0 з 5)

Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського - інноваційний заклад вищої медичної освіти, що пам’ятає свої історичні традиції і в той же час усвідомлює новітні вимоги європейського освітнього простору, підтримує лідерство в медичній освіті і науці, створює умови для творчої самореалізації, освітньої мобільності та міжнародної промоції, динамічно розвивається і прагне стати престижним та потужним навчально-науковим центром підготовки високоосвічених фахівців, конкурентоспроможних на вітчизняному і міжнародному ринку праці, впевнених у затребуваності своїх професійних знань з боку сучасного суспільства.

ТНМУ ім. І. Я. Горбачевського здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців для системи охорони здоров’я України і зарубіжжя шляхом надання якісних освітніх послуг відповідно до європейських норм; дотримання високих стандартів викладання студентам, інтернам і лікарям; виховання особистостей, медичних працівників, які протягом всього життя проявлятимуть чуйність та милосердя і надаватимуть послуги пацієнтам в кращих традиціях медичної професії.

Факультети:

  • медичний (лікувальна справа);
  • фармацевтичний (фармація, промислова фармація);
  • стоматологічний;
  • іноземних студентів;
  • післядипломної освіти.
Навчально-наукові інститути:
  • морфології;
  • медико-біологічних проблем;
  • фармакології, гігієни та медичної біохімії ім. М. П. Скакуна;
  • моделювання та аналізу патологічних процесів;
  • медсестринства (сестринська справа - бакалавр, лабораторна діагностика - бакалавр, сестринська справа - молодший спеціаліст).