Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

(0 з 5)

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя - вищий технічний навчальний заклад Західної України, що забезпечує підготовку фахівців всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів, докторів та кандидатів наук.

У складі університету функціонують 4 факультети:

  • Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії,
  • Факультет інженерії машин, споруд та технологій,
  • Факультет комп'ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії,
  • Факультет економіки та менеджменту.

На 36 кафедрах університету здійснюється підготовка кваліфікованих робітників, бакалаврів, інженерів, менеджерів та магістрів із 26 напрямів базової та 28 спеціальностей повної вищої освіти.

До складу ТНТУ ім. І. Пулюя входять: Технічний ліцей, Технічний коледж, Гусятинський коледж, Зборівський коледж. Загальний контингент студентів, учнів, слухачів, магістрів та аспірантів становить нині понад 6000 чоловік.

Матеріальна база університету і його структур включає 11 навчальних та науково-дослідних корпусів, загальною площею близько 60 тисяч кв.м., 3 гуртожитки, спортивні зали, студентські та учнівські їдальні та буфети, приміщення для мистецьких форм діяльності. Введений в експлуатацію найбільший в області спортивно-оздоровчий та соціально-культурний центр.