Тернопільський музичний коледж ім. Соломії Крушельницької

(0 з 5)

Тернопільський музичний коледж ім. Соломії Крушельницької

Тернопільський музичний коледж імені Соломії Крушельницької – заклад вищої освіти І рівня акредитації.

Основною метою діяльності коледжу є:

  • підготовка молодших спеціалістів відповідно до кваліфікаційних вимог, для роботи в установах, організаціях, закладах культури, мистецтва і освіти;
  • пропаганда кращих досягнень національного та світового мистецтва і культури;
  • здійснення концертно-просвітницької діяльності;
  • створення умов для реалізації та вдосконалення різнобічних творчих інтересів, здібностей, потреб особи в культурному, моральному, інтелектуальному і фізичному розвитку, утвердженні гуманістичних ідеалів;
  • організація підвищення фахового та загально-педагогічного, культурно-естетичного рівня викладацьких кадрів;
  • організація методичної роботи, вдосконалення існуючих і розробка нових посібників, навчальних планів та програм, рекомендацій тощо.