Тернопільська обласна бібліотека для дітей

(0 з 5)

Тернопільська обласна бібліотека для дітей

Тернопільська обласна бібліотека для дітей - спеціалізована бібліотека, яка надає широкий спектр інформаційних послуг читачам-дітям від 1 до 18 років, а також їхнім батькам, вихователям, вчителям.

Бібліотека щорічно обслуговує 12,5 тис. користувачів.

Велика увага приділяється створенню максимально комфортних умов для маленьких користувачів, що сприяє розвитку у них інтересу до книги та читання як важливих елементів виховання та формування особистості.

В структурі бібліотеки 7 відділів:

  • обслуговування дошкільників та учнів 1-4 класів;
  • обслуговування учнів 5-11 класів;
  • мистецтв;
  • комплектування та обробки літератури;
  • зберігання і використання бібліотечного фонду;
  • довідково-бібліографічні та інформаційні роботи;
  • удосконалення методики бібліотечної роботи з дітьми

і 2 сектори:

  • масової роботи й автоматизації,
  • механізації бібліотечних процесів.

Книжковий фонд бібліотеки 150 тисяч примірників.