Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти

(0 з 5)

Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти

Тернопільський обласний комунальний Інститут післядипломної педагогічної освіти є навчально-методичною, науково-методичною установою, навчальним закладом післядипломної педагогічної освіти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області, віднесений до вищого навчального закладу III рівня акредитації, який здійснює навчально-методичну, науково-методичну роботу, спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки керівних кадрів та педагогічних працівників закладів освіти шляхом поглиблення, розширення і оновлення її професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду.

Інститут є невід’ємною складовою частиною системи післядипломної педагогічної освіти України.

Основними напрямами діяльності Інституту є:

  • Підвищення кваліфікації керівних кадрів та педагогічних працівників;
  • Перепідготовка педагогічних та інших працівників;
  • Спеціалізація фахівців;
  • Стажування фахівців;
  • Підготовка фахівців з вищою освітою;
  • Науковий і методичний супровід діяльності і розвитку дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної, позашкільної освіти;
  • Здійснення фундаментальних і прикладних досліджень у галузі освіти і науки, їх упровадження у практику.