ПрАТ "Тернопільгаз"

(0 з 5)

ПрАТ "Тернопільгаз"

Приватне акціонерне товариство по наданню послуг з розподілу природного газу та газифікації - ПрАТ "Тернопільгаз" здійснює свою діяльність в межах ліцензованої території та діє на основі чинного законодавства України, Статуту, затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів та внутрішніх документів підприємства.

Основним видом діяльності є надання послуг з розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи від місць його надходження до споживачів природного газу, з урахуванням його якісних і фізико-хімічних характеристик.

Також "Тернопільгаз" забезпечує:

  • надійну та безпечну експлуатацію, підтримання у належному стані та розвиток (будівництво) газорозподільної системи, яка на законних підставах перебуває у користуванні;
  • гарантований рівень розподілу природного газу;
  • виконання комплексу робіт з експлуатації газорозподільних систем;
  • споживачів природним газом;
  • розвиток газового комплексу, збереження існуючих і створення нових виробничо-технічних і технологічних зв’язків.

ПрАТ "Тернопільгаз" також здійснює інші види діяльності, які безпосередньо пов’язані з обслуговуванням газорозподільного обладнання споживачів та виконання яких не передбачено ліцензійними умовами та Кодексом газорозподільних систем.

Усю детальну інформацію читайте на офіційному сайті установи.